Árpádházi kapcsolat

Árpád 1

Árpád 2

Moys nádor lsd. az oldal alján

Medgyesi

Báthoti, somlyói

Zeleméry

 

Sokan, sokféle képen vélekednek. Pár példa az egyik internetes fórumról, a szerzők neveit kitöröltem. Alól  Nagy Iván könyvéből fénymásolt oldalak.
károlyrobi: Re: Nem halt ki az Árpád-házKedves Gáspár Zsolt!
Nagyon jó, hogy a feltett írások segítségével is így eligazodhatunk a Croy família múltbéli dolgait illetően.
De gondolni kellene a több magyar családot érintő kérdésre is, mi van az Árpád ház leányági továbbélésével.
Miroslav Marek Árpád- ház bemutatását tekintve két kiindulópont alapján is eljuthatunk Erzsébetig, aki Moys nádorhoz ment férjhez, innen aztán megalapozva a Medgyessy,
Báthory, Zeleméri stb családok előkelő genetikáját:
1. Halicsi András lánya volt.
2. IV.Béla lánya, Anna miután néhány bolgár cárt mint férjet
elfogyasztott, férjhez ment Moys nádorhoz, közös gyermekük
Erzsébet...
Mindkét változat valószinű, majd valamikor eldől?
Gáspár Zsolt: Moys nádor Moys nádor pontos rokoni kapcsolata az Árpádokkal ma már sajnos kibogozhatatlan, legalábbis a most ismert források alapján. Természetesen nem zárható ki, hogy egyszer előbukkan egy olyan dokumentum, ami pontos választ ad erre a kérdésre....
Moys nádor utódai már pontosabban követhetők, itt Engel Pál munkáját kell megemlítenem, de akár jóval korábbi kutatók eredményeit is idézhetném. Lényeg az, hogy pár évszázaddal Moys nádor halála után nem volt szinte egy olyan nevesebb nemesi családunk sem, amely ne állt volna távoli rokoni, leszármazotti kapcsoltaban vele.
Rajta kívül még számtalan bizonytalan pont van az Árpádok családfáján, ezek nagy része már talán soha nem tisztázódik, hacsak egyszer valaki fel nem találja az időutazást...

Leányági utódok? Ha egyszer valaki megpróbálná megrajzolni a leányágakon is az Árpádok családfáját napjainkig, nehéz dolga lenne.

 Csak a követhető leszármazási vonalak felölelnék szinte az egész európai nemességet, de polgári és paraszti vonalak tömegével is találkozhatnánk.

Az utódok száma ma már szerintem tízmilliókban mérhető, ráadásul szétszórva minden lakott kontinensen... Nehéz ügy!

 

MBV: Moys nádor1. Annának csak egy férje volt, Halicsi Rasztiszláv.

2. Sokan IV. Béla feltételezett lányának, Szabina Erzsébet férjének mondják Moys nádort.
 

Nagy Iván, Magyarország  családai könyvéből  :

1.   2.   3.          János László udvarbírónak az apja. Itt található Antal pedig János apja testvérének a fia. Ők már egy másik ág