DL 13899

 

 

 

 

ISIS: 90077
Kelt: 1446-11-18

 

 

 

 

 

Kiadó: PÉCSVÁRADI KONVENT

 

 

 

Régi jelzet: Q 311 / 7 50
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Hátlapon
Nyelv: Latin
Irattípus: vizsgálati - határjáró - iktató - idéző

 

 

 

 

 

Címzett: országnagyok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett: Lippói László felperes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lippói András felperes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lippói István felperes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személy: Versendi Mátyás királyi ember (kúriai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papdi Benedek baranyai szolgabíró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papdi Benedek baranyai megyei ember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

András pécsváradi szerzetes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

András pécsváradi konventi küldött

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baranya megyei nemesség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maróti László alperes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

névszerint felsorolt tanúk

 

 

 

Helység: Alsolyppo Alsolippó Baranya m
Week Vejk/Vék Baranya m
Jog: határjel - jobbágy erőszakos költöztetése - károkozás - ellentmondás figyelmen kívül hagyása - kikiáltott megyei közgyűlés - eskü - tanúvallatás - megyei törvényszék - erdőfoglalás
Földrajzi nevek: határjel
Növények: erdő (Monyaros, Nyelesnyar, Lythwarch, Dyoewrdew)
Átírt: 1446-10-05 országnagyok

 

 

 

 

Regeszta: A pécsváradi konvent jelenti az országnagyoknak, hogy megkapta a Baranya megye hatóságához intézett, részben neki is szóló ítéletlevelüket,melyet szóról-szóra közöl és melynek értelmében Versend-i Mátyással, a királyi curiából külön e célra kiküldött emberrel, továbbá Papd-i Benedek Baranya megyei szolgabíróval; akit a megyei hatóság küldött ki az okt 24-én tartott törvényszéki gyűlésből, a konvent András rendi testvért küldte ki, akik miután a megyei hatóság proclamata congregatio útján nov.3-ra Alsolyppo birtokára egybehívta a szomszédokat és Baranya megye illetékes nemességét és külön az alperes Maroth-i Lászlót Veek nevű birtokán már nyolc nappal a vizsgálat megtartása előtt, összejöttek a felperesek: Lyppo-i László, András és István és az alperes Maroth-i László jelenlétében a vizsgálat lefolytatására kijelölt helyen: Alsolyppon, ahol a megye alispánja és szolgabírái eskü alatt hallgatták ki először a szomszédokat majd a megye nemességét Alsolyppo birtok és a hozzátartozó négy erdőnek az elfoglalására vonatkozólag. A kihallgatottak mind úgy vallottak, hogy Maroth-i László Szent Dorottya ünnepe után, vagyis az országnagyok határozatának a kihirdetése után Alsolyppo birtokát a hozzátartozó Monyaros, Nyelesnyar, Lythwarcz és Dyoswerdw nevű erdőkkel együtt erőszakosan elfoglalta, ezek határjeleit megsemmisítette, Alsolypporól a felperesek 24 jobbágyát és az ottani plébánost áttelepítette a saját birtokára, az erdőket nagyrészt kivágatta és így az exponenseknek 1,600 forintnyi kárt okozott. A vallomások után az ítéletnek megfelelően a királyi ember a konventi ember kiséretében és a szomszédok jelenlétében újra megjárta Alsolyppo területét, az elpusztított határjelek helyébe újakat emelve és azt Lyppo-i Lászlónak, Andrásnak és Istvánnak statuálta minden ellenmondás nélkül, miután Maroth-i László ellenmondását nem kellett figyelembe vennie. A királyi ember ugyanaznap Maroth-i Lászlót Istvánnal, Andrással és Lászlóval szemben vízkereszt nyolcadára -jan.13.- az országnagyok elé idézte. - Helyrajzi elnevezések a határjárásnál: fenilia juxta m..atum cujusdam aque wolgo Seed vocate; via de possessione Kerezthwr versus possessionem Lyppo ducens; ad Jactum unius sagitte; alia via possessione Lappanch ad dictam possessionem Lyppo ducens; terre arabiles; via,que de possessione Boya juxta silvam wlgo Lyppogyakra nuncupatamad possessionem Felsewlyppo intraret; orti vel sepes possessionis Felselyppo; exitus orti Thome filii Demetrii jobgionis domini Ladislai filii bani; madium possessionum Felsewlyppo et Alsolyppo; Fundus plebani ecclesie b.Laurenti mart. in Alsolyppo fundate ac Fabiani "dicti" Dak, jobagionis dicti ladislai filii bani; sepes curie domus dicti plebani, ahol a fundus plebani Istvánnak, Lászlónak és Andrásnak jutott, Dak Fábián fundusa pedig a bán fiának Lászlónak. Quedam via magna, que de possessione Felsewlyppo exiret; domus Blasii "dicti" Hayos jobagionis Stephani, Ladislai et Andreas et ortus ejusdem; silva Monyaros; via publica, que de possessione Maysa ad possessionem Felsewlyppoduceret; duo parva virgulta; Quidam dumi avellenarum; mete possessionis Ormand, Duce filii Johannis de eadem Ormand et aliorum fratrum suorum; terra Kozmagyepe vocata. - A kihallgatottak névsora: Nicolaus Johannis de Barogh, Laurentius filius Benedicti de eadem - ex scitu; Anthonius filius Mathie de Sraogh - ex scitu Georgius filius Dominici de Ormand - scitu; Mathyas filius Gorgii de Sarogh - scitu; Johannes filius Stephani de Sarogh - scitu; Micolaus filius Pethew de eadem - scitu; Stephus filius Benedicti de eadem - scitu; Michael filius Pethew de eadem - scitu; Nicolaus filius Benedicti de eadem - scitu; Balsius filius ejusdem Benedicti de eadem - scitu; Nicolaus filius Laurentii de eadem - scitu Blasius filius Anthonii de eadem - scitu; Mathias filius Gregorii de eadem Sarogh - scitu; Ladislaus Desew de eadem - scitu; Johannes filius Andree de eadem - scitu; nobiles domine Elena relicta condam Galli de eadem Sarogh - scitu; Dorothea consora Johannis Darabos de eadem - scitu; ac Catherina vocaate, similiter relicta Michaelis Thoth de eadem - scitu; Jacobus de Iwan - scitu; Ladislaus filius Lothard de Lewa - scitu; Benedictus filius Erasmi de Kerezthwr - scitu; Lucas filius Johannis de Ormand predicta - scitu; Ladislaus filius Anthonii de eadem Ormand - scitu; Stephanus filius Pauli de eadem - scitu; Lucas filius Pauli de eadem - scitu; nibiles domine Magdalena relicta condam Laurentii Pethew de eadem ormend - scitu; Barbara relicta Johannis Barachka de eadem - scitu; Elena relicta Andrea Sarkwzy de eadem scitu;Katherina sonsors Benedicti Posegay de eadem scitu; Elisabeth consor Benedicti Magni de eadem - scitu;Barbara consors Emerici Paragh de eadem - scitu; Ursula consors Johannis Magni de eadem Ormand - scitu; commentanei. Item Nicolaus Nyakathlan de Thythews - scitu; Petrus filius Johannis de eadem - scitu; nobilis domina Veronica vocata, relicta condam Stephani Thwruk de eadem - scitu; Jacobus de Bathya - scitu, Benedictus filius Andrea de Chepan - scitu Stephnaus filius Michaelis de Henye - scitu; Johannes filius Blasii de Boya - scitu; geurgius filius Pauli de eadem - similiter scitu; Elias filius Emerici de Herend - scitu; Blasius filius Stephani de Kesefalea - scitu; Johannes filius Iwan de Wersend - scitu;Clemens sacerdos de eademm - scitu, Ladislaus filius Bartholomei de eadem - scitu; Stephanus filius Bartholomei de eadem - scitu, Petrus de eadem - scitu; Nikolaus de eadem - scitu; Gallus de eadem - scitu, Adam filius ejusdem - scitu;Michael deeadem Versend - scitu, Petrus filius Ladislai de predicta Herend - scitu;Demetrius filius Pauli de eadem - scitu, Johannes filius Nicolai de eadem - scitu; Michael Kakas de eadem - scitu; Nicolaus filius Michaelis de eadem Herend - scitu; Nicolaus de Lelez - scitu; Paulus filius Michaelis de eadem - scitu; Petrus filius Johannis de senasthy - scitu; geirgius literatus de Sythky - scitu, Albertus filius Georgii de eadem - scitu; Ladislaus filius Danch de Maczedonya - scitu; Blasius filius Nicolaus de Bodmer, Georgius de Monyarod - scitu, Gregorius filius Blasii de Polche - scitu; Petrus de eadem - scitu; Benedictus filius Johannis de Vyfalw - scitu; Emericus de Parragh - scitu, Petrus filius Pauli de Hazugd - scitu; Gaspar de Naghwath - scitu; Johannes de eadem - Scitu; Blasius filius Luce de Thoongalen - scitu; Georgius filius Demetrii de eadem - scitu; Paulus Batha de Mendzenth - scitu; Ladislaus de Olchard, Lucas Jakcha de Zthara - scitu; Benedictus similiter Jakcha et Laurentius Jakcha de eadem - scitu,nobiles comprov. - Hátán pecsét nyoma.