Ajtónállók

 

ajtónálló, (lat. ianitor, a ianua, 'ajtó' szóból): 1. az ókori rómaiaknál kapus a jómódú magánháznál. Rabszolga, kinek nagy botja volt feladata jelzésére. Az érkező az ajtón lévő érckarikával v. kalapáccsal kopogott, v. meghúzta a csengőt. Az ~ megkérdezte a nevét, s utána nyitott ajtót. -- 2. A Szentírásban szolgálólány (Mk 14,69; ApCsel 12,13). -- 3. Az ősegyh-ban a szt helyek őre a kapunál, a (kisebb rendek között a legalsó fokozat volt (ostiarius). -- 4. Mo-on ajtónállómester, főajtónálló: a királyi fogadóterem bejáratát őrzők főnöke, a királyi udvartartáshoz tartozó kisebb (zászlósúr. A kir. lakosztályok s az uralkodó családja biztonságáról gondoskodott, az ogy. rendjére és nyugalmára fölügyelt (1495:25. tc.) a (főrendi táblán személyesen, az alsótáblán helyettese révén. Az állandó testőrség megszervezéséig a testőrség parancsnoka. I. (Nagy) Lajos korában tűnt föl, ekkor a rangja a bánokét követte a méltóságok között. Mohács után címmé vált, sorrendjüket a világi zászlósurak között kineveztetésük sorrendje (1687:10. tc.) határozta meg. 1848-ig a neve szerepelt a kir. törv-ek záradékában. 1918.X.31-ig tagja volt a (főrendi háznak. -- Ismertek 1342--50: Becsei Töttös István, 1353--58: Gönyüi Tamás, 1359--73: Gönyüi János, 1374--77: Czudar Mihály, 1378--79: Czudar István, 1380--81: Liszkai Pál, 1382: Korógyi István, 1383--84: Telegdi Miklós, 1385--86: Alsáni Pál, 1387--92: Jolsvai Lesták, 1392--94: Sárói László, 1397--1402: Kanizsai István, 1403--09: Széchenyi Simon, 1409--16: Tamási János, 1417--34: Tamási László, 1434--37: Marczali Imre, 1437--38: Marczali Imre és László, 1438--43: Berzeviczi István, 1444--46: Pálóczi László, 1447--50: Marczali János, 1452--53: Tornai Szilveszter, 1454--58: Országh Mihály és 1456--58: Bánfi Pál, 1459--64: Czudar Simon és Hédervári Imre, 1464--65: Turóczi Benedek, 1464--70: Thuz János és Lamberger Frigyes, 1471--84: Parlagi György, 1486--90: Geréb Péter, 1519--26: Korláthkőy Péter, 1522--36: Guthi Országh Imre, 1539--(?)56: Tharnóczi Imre, 1556.III.4--1573: Bánffy László gr., 1574.IV.16--1576: Balassa János, 1577.III.23--1587: Révai Mihály, 1587.XI.12--1598: Révai Ferenc, 1599.II.5--1615: Istvánffy Miklós, 1615.VIII.15: 1617.XI. 17: Pethe László, 1618.VII.2--1625.XI.29: Alaghy Menyhért, 1625.XI.29--1631.VII.24: Rákóczi Pál, 1631.XI.21--1643: Nyáry István, 1643.VI.8--1649.X.23: Csáky László gr., 1649.XI.23--1650: Erdődy Gábor, 1650.VII.22--1662.XI.22: Pálffy Miklós gr., 1662.XI.22--1681.XII.27: Draskovich Miklós gr., 1681.XII.27-1690.VI.12: Zichy István koronaőr, 1692.I.24--1728.III.1: Czobor Márkus, 1730.IV.19--1735: Esterházy György, 1735.III.4--1774: Pálffy Károly gr., 1777.II.17--1799: Pálffy Lipót gr., 1799.XII.13--1806: Erdődy József gr., 1806. IX.26--1826.VI.10: Nádasdy Mihály gr., 1827.VIII. 31--1830: Esterházy József gr., 1830.VI.25--1834: Amadé Antal, 1835.I.20--1837: Malonyay Nep. János br., 1838.I.4--1848: Zichy Ferenc gr. B.A.--F.Z.

 

Györgyöt 1471 január 27-én említik, Tuz utódja