.

 

 

Wapedia

Wiki:                                                                                                                  Gutkeled nemzetség

A Gutkeledek címere Az Admonti illetve Gutkeled biblia egy lapja A Gutkeled (Guthkeled, Gút-Keled, Gut-Keled, Cletgud) nemzetség leszármazottai évszázadokon át vezérlő férfiakat, sőt fejedelmeket adtak
 

1. Történetük

Az e nemzetségből származókról a 13. századtól vannak okleveles adatok.

Eredetükről többféle állítás, elképzelés látott napvilágot az idők folyamán:

1326-ból ismert a nemzetség egyik ágának folyamodványa, és az ennek alapján kiállított adománylevél, mely a Somogy megyei Koppányt leverő Weissenburgi Vencelint a Gutkeled nemzetség ősének nevezi, és az oklevél szerint még ő kapta Szent Istvántól Rakamaz, Nyír-Bátor (Nyírbátor), Pócs (Máriapócs), Ábrány (Nyírábrány), és Nyíregyház (Nyíregyháza) nevű falvakat. (F.VIII.15.160.) (Az ő leszármazottja volt Salamon király híres vitéze, Bátor Opos, aki egy monda szerint legyőzte az Ecsedi-lápban rejtőző sárkányt, és akitől az egyébként Gutkeled nemzetségbeli Báthoryak is származtatták magukat.) Azért került sárkányfog a Gutkeled nemzetség családi címerébe, mert Szent István idején élt ősük, Vid legyőzte az Ecsedi-láp sárkányát. Ennek azonban aligha van egyéb alapja, mint az, hogy a Szabolcs mellett lévő, Vencelin nevére emlékeztető Vencsellő falu már 1326 előtt a Gút-Keled nemzetség egyik birtokaként van számontartva. A nemzetség birtoka volt Nyíradony is.

Kézai Simon állítása szerint viszont a Gút-Keled (Gutkeled) nemzetség elődei, három testvér Péter király idejében jöttek hazánkba Svábországból, Stof, azaz Stauf várából származtak (Hist.Hung. Fontes Dom. II. 94.). Ez a vár vagy a badeni Freiburg vidéki Burg Staufen, vagy a württenbergi Hohenstaufen lehetett. Gut és Keled ispánok 1093-ban és 1111-ben szerepelnek oklevelekben.

2. A Gutkeled nemzetségből származott egyes családok ősei

Adonyi Egyedmonostori-ág   Kún Tiba ága
Amadé Lothárd-ág   Málczay Apaj - István bán-ág
Anarcsy Várday-ág   Marczaltövy Lothárd ág
Atyay Farkas ága   Márki Apaj-István bán-ág
Bacskay Apaj István bán-ág   Maróthy Lothárd-ág
Balkányi Farkas ága   Ország (Gúti) Farkas ága
Báthory Báthory-ág   Perbálhidy Egyedmonostori
Bélyi Egyes tagok   Rasdzina-Keresztúry Apaj-István bán-ág
Butykay Apaj-István bán-ága   Ráskay Apaj-István bán-ága
Csatáry Apaj-István bán-ága   Raszina-Keresztúry Apaj-István bán-ága
Daróczy Farkas ága   Rozsályi Tiba ága
Diószegi Egyedmonostori-ág   Szakoly Báthory-ág
Doby Egyedmonostori-ág   Várday Várday-ág
Felső-Lendvay Lothárd-ág   Zeleméry Báthory-ág
Gacsályi Tiba-ág      
Gúthy Farkas ága      
Kenézy Várday-ág      

 

3. Híres magyar Gutkeledek