Különböző írásmódok, és akiket érdemes keresni

 

Engel Pál geneológus adataiból

Parlagi Csépán (A Parlagi család őse)

 

Parlaghy László mh. 1554. e.

 

 

Parlaghy Erzsébet 1611.

 

 

Parlaghy Pál máramarosi ispán 1428. 1469.

 

Parlagi Pál máramarosi ispán 1428–1469.

 

Parlaghy Antal 1488–1511.

 

Parlagi Antal 1488–1511. (Parlagi)

 

Parlaghy Erzsébet  /1520körüli lehet/

 

Parlaghy László mh. 1554. e.

 

 

Parlagi Ferenc 1397–1438.

 

Arlagi Ferenc 1397–1438. (Parlagi)

 

Parlagi Domokos 1342  /Miklós  comes testvére/

 

Parlagi Ilona 1486. (Parlagi)

 Másutt Ő is Parlaghy néven említi

Szerintem Ferenc /diósgyőri kapitány/ fia György volt a borsodi főispán és diósgyőri várkapitány.

Az ajtónálló, másutt fő ajtónálló, az ajtónállók mester György .

 

ELTE Egyetemi Könyvtár

Elektronikus könyvek – Kéziratok

ELTE University Library

e-Books – Manuscripts

62. 1482. Comes Stephanus de Báthor, testimonium perhibet de fassione magnifici Georgii de Barlagh, quod

certas hortiones in Agard per Blasium condam praepositum de Lelesz emptas, et post ejus obitum ad fiscum

devolutas, a fisco pro 250 florenis auri redemptas Ludovico Stephani filio de Agard restituerit. p. 169.

 

 Parlagi I. György ajtónállómester, Mátyás király udvari katonája, borsodi főispán, diósgyőri várkapitány 1452–1486. mh. 1486-ban fiúutód nélkül. (Parlagi)

DL 16551

 Kelt: 1467-06-19

 Kiadó: MÁTYÁS 1 KIRÁLY

A szöveg élén jobb felõl: Relatio Georgii Parragy.