Kup

Felirata: T. T. PARRAGH PÉTER urnak a kupi reform. egyház 31 éves buzgó lelkészének, a hû férjnek, a gondos atyának emlékül a nõi s gyermeki kegyelet. Született: 1785. október 7. Meghalt: 1868. április 18. Béke hamvaira.
Anyaga: vörös kõ.
Állíttatta: a református egyház és a család.
Megjegyzés: P. P. ref. lelkész Napóleon ellen a kismegyeri csatában küzdõ önkéntes honvédtiszt/ Európa hírű hittudós, több nyelven beszélt. Könyvei, a csatában viselt kardja az örökösnél van. A Református újság szerint, a csata után, Napóleonnal is beszélt./ Parragh Gábor 48-as honvéd õrnagy és Parragh Lajos honvéd hadnagy
apjának síremléke.
 
PARRAGH Lajos (Tápszentmiklós, 1830. júl. 5. – Ajka, 1900. márc. 11.) ref.

 

 

Lelkész

. Elemi iskoláit Szemerén és Kupon, a középiskolát Pápán végezte.

1848-ban több száz diáktársával együtt beállt a honvédseregbe, részt vett a

 pákozdi csatában. A tavaszi hadjárat idején már hadnagy, Klapka György és

Damjanich János futára. A világosi fegyverletétel után bujdosott, de elfogták és

 a kufsteini várbörtönbe zárták. (H. Szabó Lajos: a komáromi vár kapitulációja

 után menlevelet kapott.) Két évig Kéttornyúlakon tanított, majd Pápán teológiát

végzett, 1854-ben pappá szentelték. Két évig apja mellett káplán Kupon, 1861-től

az ajkai reformátusok lelkésze. Maga köré gyűjtötte a 48-as honvédeket és minden

 évben megemlékeztek március 15-ről. Sírja és síremléke az ajkai régi temetőben

található.