DL 17394

Kelt: 1472-11-29

Kiadó: MÁTYÁS 1 KIRÁLY

 Régi jelzet: Q 311 / 34 7
Fennmaradási forma: Eredeti
Pecsét: Alul

Regeszta: ddie dominico ante Andree. NRA. f. 34. n. 7. Mátyás király annak ellenére, hogy Kanysa-i Lászlónak a sopronmegyei Czenk és Beled birtokokon lévõ vámjait Sopron megyének László budai prépost, pápai prothonotarius, királyi alkancellár és Parlag-i György királyi ajtónállómester által Sopron város közelében tartott közgyûlésén levelesítették, minthogy officialisai és vámosai jogtalan vámokat szedtek, a vámhelyen kívüli szabad utakat elállva az ottan haladókat vámfizetésre kényszerítették és más jogtalanságokat követtek el, így az ország régi szokásjoga alapján a vámhoz való jogát elvesztette és a vámszedés megszünt, Kanysa-i László érdemeire való tekintettel azt a kegyet adja, hogy nem véve tekintetbe a vám levelesítését, a Czenk és Beled birtokokon lévõ vámokat a régi jog szerint továbbra is szedje oly feltétellel azonban, hogy úgy õ, mint officialisai és vámosai kötelesek a jogtalan vámszedéstõl, a szabad utak elállásától és a fosztogatásoktól tartózkodni. Meghagyja, hogy az összes kereskedõk, kalmárok és bárki más utas Czenk és Beled birtokokon Kanysa-i László embereinek és officalisainak fizesse meg a jogos vámot. Eredeti, papíron. A szöveg alatt papirfelzetes pecséttel.