1469. Decz. 31. Buda. Mátyás király Túr és Varsány városok polgárainak földbirtokaikra oly szabadságot enged, mint a milyennel a Kolbászszékhez tartozó kúnok rég idő óta élnek.

Mi Mátyás király Isten engedelméből Magyarországnak, Cseh országnak királya. Adjuk mindeneknek, az kiknek illik, tudtokra ez mi levelünknek rendiben, hogy mi mikoron az mi hivünknek az nemes Parlaghi Györgynek könyörgésére hallgattunk volna,