DL 13800

 Kelt: 1444-09-15

 Kiadó: HUNYADI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA

Régi jelzet: Q 311 / 51 28

Fennmaradási forma: Eredeti

Pecsét: Alul

Nyelv: Latin

Irattípus: mandátum

Regeszta: Hwnyad-i János erdélyi vajda a hadi néphez. Mivel Dees-i Péternek Themesel nevű birtokát érintetlenül akarja megőrizni és meghagyta familiárisának: nemes Parragi Lászlónak, hogy azt mindenkivel szemben védje meg, azért utasítja hadi népét, hogy Dees-i Péternek Themesel nevű birtokára ne szálljanak meg és az illető birtok lakóit semmiben se károsítsák meg. Saját alattvalóinak ezt külön is meghagyta. A szöveg alatt zöldszínű pecsét nyomai.