DL 15377

Kelt: 1459-06-29
KeltHely: Bude Buda Pilis m

Kiadó: MÁTYÁS 1 KIRÁLY

 Régi jelzet: Q 311 / 1032 8
Fennmaradási forma: Másolat
Nyelv: Latin
Irattípus: adománylevél

Regeszta: Mátyás király bizonyítja, hogy tekintettel a hûséges szolgálatokra, amelyekkel Parlag- i Ferenc fia Pál, Dyosgeür vár várnagya és Parlag-i János fia László, a budai vár udvarbírája és egyuttal a kunok bírája szolgálták elõször atyját, Hwnyad-i János besztercei comest, Magyarország kormányzóját, majd testvérét: Lászlót és az õ haláluk után magát a királyt, akik a két vár megtartásában mindenkinek például szolgáltak és akik a királytól rájuk bízott bármilyen feladatot a leghûségesebben teljesítették, azért ezek elismeréséül az országnagyok tanácsának a hozzájárulásával nekik és utódaiknak adja az abaujvármegyei Boldokeü nevü várat és a hozzátartozó Puszta Zenth Lörincz, Uyfalu, Raad, Arkaa és Basko nevü birtokokat ezek minden tartozékával.