Enyingi Török Imre

. A húszéves Török Imrét, a királyi famíliához tartozó középnemest Mátyás király 1484-ben nevezte ki Valkó vármegye főispánjának, mint olyan személyt, akinek hűségében feltétlenül megbízhat.Török Imre valószínűleg 1487-ben kötött házasságot Parlaghy György leányával Krisztinával, akihez gyengéd szálak fűzték. Ennek kedves bizonyítéka az a pár sor, amelyet egy hivatalos levél végére írt, magyar nyelven.Az oklevelek 1502. augusztus 16-án említenek első ízben egy e házasságból származó gyermeket, Miklóst, majd 1503. február 24-én a másodikat, Bálintot.Bálint születési idejének pontosításában segít egy, a két idézett oklevél kelte közötti időben ..................

 

Török Imre 12 000 forint követelése fejében Gyula várát lefoglalta, s csak a tartozás kiegyenlítése után adta át Corvin özvegyének, Frangepán Beatrixnak, 1507-ben. Török Imre urát elvesztvén országos hivatalt vállalt, Nándorfehérvár vicebánja lett. Már az előző évekből (1502-1504) is van adatunk arra, hogy részt vett a török elleni végvári harcokban. Most, új tisztében 1000 lovasával emlékezetes győzelmet aratott a Kruppa folyónál egy török vezér, Perhát vajda csapatai felett, magát Perhátot is megölte. Jutalmul a királyi kegy nándorfehérvári bánná emelte. 1507-ben újabb társadalmi rangemelkedésben volt része, akkor II. Ulászló báróvá tette, (Miklós és Bálint fiával egyetemben).Így a család a középnemesség felső rétegéből a főnemesség soraiba került. Rangja lehetővé tette, hogy tagja legyen az ország politikai életét irányító testületnek, a királyi tanácsnak, bár ezekben az években többnyire Nándorfehérváron tartózkodott, védve az ország kulcsának tartott erősséget, és csak 1514-ben vásárolt házat a fővárosban.

Török Bálint az Egri csillagokból is jól ismert.

Török de Enying family


György Török de Keményfalva; m.N, dau.of Pál Horváth de Bakónak; They had issue:

HUNGARY family index
INDEX PAGE

 

Last updated 6th April 2007