Más családokkal való kapcsolataink

 

Parragh Gyula a kapcsolat

 

aládkutatás · / · Kempelen Béla: Magyar nemes családok · / · 8. kötet · / · P · / · Parragh.

 

Parragh.

 

 

 

 

 

 

 

Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Tolnamegyében Ádám, József, László, Pál, István; Zalamegyében 2 László, Ferencz, Lukács, Péter igazoltatnak. Czímerpecsét Pestmegye levéltárában. – Vö. N I . IX-128.; Kõsz. 281.

 

 

 

 

Paál (felsõeöri).

 

 

 

 

 

 

Egyike a vasmegyei felsõeöri birtokadományos (1582.) családoknak. E családok utoljára II. Mátyástól 1611. febr. 16. nyertek megerõsitõ levelet. A családból 1733. Mátyás, János, ifj. János, György, István és Márton Felsõeörben; György ugyanekkor Alsóeörben; Mihály 1765. Simonyiban; Gergely (Györgynek fia) 1766. Kálózban (Fejérmegye); István és János 1767. Táczon (Fejérmegye) élnek. A család egyik ága Sopronmegyébe, innen késõbb Somogy- és Fejérmegyébe szakadt. – Czímer: kék paizsban arany oroszlán jobbjában görbe kardot tart; sisakdisz: vörösruhás kar karddal; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – József 1902. aug. 23. a m. kir. belügyminisztertõl nyert nemességérõl bizonyitványt. Leszármazás:

 

 

 

 

I. Mihály 1582; Jakab; Tamás; György; György; János; József; Mihály; János; András; Mihály; György Varga Judit (l. II. tábla); György; András; István; Ferenc;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Mihály (l. I. tábla); István * 1730 † 1812; János; Gyermekek * 1801 † 1819; Sándor * 1822 Szentpéteri Krisztina; Krisztina * 1845 Kovács Sándor; Sándor * 1847 Dienes Hona; István * 1849 Gerenday Etelka; István * 1885 Pest-m. tiszti egyén Geréby Erzsébet; Andor † 1913; Flóra * 1892 Parragh Gyula; József * 1898;  István * 1750 † 1820 Jancsa N.; István * 1780 † 1840 Galambos Sára; János; József; György 1748 Bodó Anna; József Bán Katalin; József Tompa Borbála; József Galovits Rozália; József Ignácz máv. felügyelõ Dombovár Kölgyessy Mária; Anna Mihályffy József Enying; Mihály; Ferencz; Ignácz; András.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Csak Parragh Júlia a csatlakozás

 

Családkutatás · / · Nagy Iván: Magyarország családai · / · TIZENEGYEDIK KÖTET · / · Tibay család. (Tibai)

 

Tibay család. (Tibai)

 

 

 

 

 

 

 

Gömör megyei nemes család, mely azon megyei Tiba helységbõl ered, s ottan birtokos volt. A mult században 1718-ban ott élt Tibay Péter, kinek fia Mihály elõbb Esztergom megyei Nagy Sápra költözött, majd haza szándékozván telepedni, Gömör megyétõl 1718. maj. 17-én nemesi bizonyítványt kapott, elismervén õt abban rokonának unoka testvére Tibay Ferencz is. Ezen nemesi bizonyítványnyal nevezett Mihály Tolna megyébe telepedett, és azt ott 1728. sept. 16-án kihirdetteté.

 

 

 

 

 

 

A családfa * következõ:

 

 

 

Tibay.; Péter; N.; I. Mihály 1718. public. 1728. Tolnában.; Ferencz Gömörben 1718.; I. István.; I. János; II. Mihály (Parragh Julia); III. Mihály (Duna-Sz.-György pub. 1826.; Ferencz D.-Sz-György pub. 1826.; II. János Duna-Sz.-Györgyön pub. 1626.; András Ujvidéken pub. 1826.; István 1826.; Pál 1826.; Sándor 1826.; József 1826.; György.; István 1826.; Sámuel 1826.; IV. Mihály 1826.; András 1826.; István 1826.; III. János 1826. (Gödör Judit); József 1826.; János 1826; Pál 1826.; János 1826.; Gábor pub. 1827.; Benjamin 1826.; József.; Ferencz.; István.; László 1826.; III. Mihály pub. 1815. Tolna v. szbiró 1827-tõl (Szeles Teréz); Zsófia (Kolosváry György nsek hadnagya 1837.); Julianna (Helle János nyéki lelkész); Lidia (komádi Nagy Dániel n.-dorogi lelk.); Janka (Orosz Lajos); Anna.

 

 

 

 

 

A családfán álló I. Mihály fiának II. Mihálynak ága Tolna megyében 1815. nov. 21-én 2502. szám alatt hirdetteté ki nemességét. Ez ágból III. Mihály Tolna megyének elõbb rendsz. esküdtje, 1827. oct. 22-tõl alszolgabirája volt. Nõvérei a táblán láthatók.

 

 

 

 

 

 

I. Mihálynak másik két fiától I. Istvántól és I. Jánostól származott unokái, és pedig István ága Andráson kívül, ki Ujvidékre telepedett, nagyobbára Duna sz. Györgyön lakozó, fiaikkal együtt Tolna megyétõl 1826. nov. 23-án, és pótlolag III. Jánosnak Gödör Judittól született Gábor fiára nézve 1827. aug. 29-én kapták ki a nemességöket elismerõ bizonyítványt.