A családról

 

Először pár szót a "kutatás"-ról:

Parragh Gáborral, aki Budapesten él, kb .25 évvel ezelőtt találkoztam, telefonon. Találomra hívtam fel. Szívesen látott az otthonában, ahol kiderült, mind a kettőnknek meg van a nemesi igazolás, eredetiben. Ez indította el a család múltjának a kutatását.

Később hosszabb ideig nem találkoztunk. Ismételt találkozásunkkor derült ki, hogy megbízott egy családfa kutatással foglalkozó céget, a családunk eredetének kutatásával.

A kutatás vegyesen sikerült. Megtaláltak 1668- és a mai napok között kb. 220 személyt. Sok adatuk téves volt, más adatok hiányoztak, pedig előttük volt. Következtetéseikben is akadt hiba. Ezek ellenére, az ő megbízásuk, az általuk elvégzett munka nélkül ma nem lenne családfa.

Az érdem Gábor bátyámé.

Az ősi, honfoglaló /Hazajövetelnek nevezték régebben/ szabadok utódait nevezték később nemeseknek. Ezekhez csatlakoztak azok, akiknek szolgálatukért a király nemességet adott. Ezeket tartom régi magyar családoknak. A király által adományozott címek tulajdonosai gyakran nem magyar eredetűek voltak, de magyarrá váltak! Sokan az életüket adták a magyarságért, a magyar ügyért. Sokukról az emberek többsége nem is tudja, hogy nem magyar eredetűek, későbbi beköltözöttek, magyar családnevet vettek föl.

Nem tévesztendőek össze a magyarosított nevűekkel, ők nem választhattak régi magyar nevet , a régi családneveink, azok írásmódját védetté nyilvánították. Ilyenek pl. a cz-vel, ts-vel írt a, th, a gh, a gy az y végződésű nevek.

A th, gh magyar specialitás, illetve a sumernak nevezett, e ként megismert nyelvben is megtalálható betűkombináció.

Az y hang, leírva a régi magyar rovásírásban "H" jel volt, lágyítóként használták. Latin írásmódban lett "y", és "I"-nek ejtve. Ezért előfordulhat időnként, hogy régi magyar családnév írásmódja átváltott y-ról i re. /Parlagi, Parlagy, Parlaghi, Parlaghy/

Az i-re végződőek szinte mind magyarosítottak.

Az utánuk következők már az osztrákoktól kapták a szolgálataikét, vagy vásárolták pénzét a nemességet, a címet! Ezeket a családokat nem tekintem régi magyarnak, hiszen a hazánk ellenségétől származik a címük. Ettől függetlenül, sok tagjukat emlegethetjük büszkén.

A családkutatók tévesen írnak mindenütt Parragh nevet. Eredetileg Parlag-i lehetett, Csépán vette azt föl 1200 után nem sokkal /Engel Pál geneológus szerint/, hisz már :

Kelt: 1366-06-06

 Regeszta: (sab. p. corporis Christi). A somogyi konvent elõtt Bobolcha-i [Arnoldus] fia: Mihály fia: György fia: Miklós és rokona (proximus eiusdem): Parlagh-i Deseu fia: János megjelenvén Miklósbevallást tett, amely szerint Somogy megyei öröklött Kohan nevû birtokát,

Deseu /Dezső,/ annak a Jakabnak az unokája, aki már 1285-ben él. Jakab apja János. Feltehetőleg 1220-1230 között született. Nem tudom, hogy János azonos-e a családalapító Csépánnal. A Csépán név a János, szlávok által közvetített , változata.

A családunk neve gyakran módosult.

Pl.

Az anyakönyvek szerint: a noszlopi ágon:   János 1679-1769,  György,1702. / Dénes Marinka/ Parragi néven anyakönyvezve, 1796 -ban fia József, már Parragh.

A  nevünkre kiállított igazolás latin mellékletében, egy helyen,   Parrag néven is szerepel a családunk:

Régi jelzet: Q 311 / 1032 1 3

Kiadó: EGRI KÁPTALAN
Fennmaradási forma:
Átírás 1762

Regeszta: 2. d. Petri et Pauli. Az egri káptalan átírja Palagh-i Jakab fia János fia: János, és eme János Pál nevû fivérének fia: Domonkos részére IV. László király 1285. május 27-én kelt oklevelét. Symandy István választott erdélyi püspök 1643. április 15-én kelt oklevelének átírásában. Méltóságsor. - Regeszta forrása: OL regeszta (Köblös)

 

A kapcsolatok és az elődök keresése közben erősen foglalkoztatott az, hogy vajon miért találhatók családunk tagjai közül többen, a király környezetében, szolgálatában.

Tapasztalatom szerint a régi, zárt közösségekben mindenki ismerte a közösségen belüli rokonsági kapcsolatokat, több generációra visszamenőleg. /Pl. Átány településen 10-14 éves gyerektől hallottam, hogy ki kinek a rokona ,leszármazottja, de még a házastársak leszármazása alapján is, több generációra visszamenőleg. Ez ott természetes. Ilyeneket mondott: ez ennek a fiának, a fiának a fia ángyikája testvérének a fia./ Ezért a Nemzetség után kutattam, föltételeztem, ott találok magyarázatott, vajon miért voltak a családunk tagjai közül többen a királyaink környezetében?

A Békássy családdal kapcsolatban, lábjegyzetben, találtam utalást, ami a Kán nemzetségből való származásunkat valószínűsítette. Vannak, akik szerint létezett a Kán nemzetség, vannak akik azt tagadják. A Kán nemzetségnek tulajdonított területek, időben is, teljesen egybeesnek a családunk által birtokolt területekkel Szabolcsban és Somogyban is! Ez egyben magyarázhatja is a kapcsolatot Dunán-túli és a nyírségi Parraghok között. valószínűleg Dezső révén. Természetesen házasságok, birtokszerzések során a család szétszóródott, közben a különböző írásmódok, elírások miatt a név változott. Gyakran egy oklevélen belül is!

 Dr.Horkovics-Kováts János Honlapját évek óta ismertem, de a Honlapjának az  alját nem néztem meg. Most véletlenül elolvastam, ott találtam Zeleméry Kata nevét, aki révén vérszerinti kapcsolatban állnak az Árpádházzal. Rögtön eszembe jutott, Zeleméry Kata nálunk is van feleségként. A Zeleméry családfa szerint ők a "mi Katánk" testvérének a szintén Kata lányához kapcsolódnak. Így került elő a mi rokonságunk az Árpádházzal. A Zeleméry  családfán kívül megereősíti ezt      Nagy Iván kutatása, és egy másik változat 1924-es újságcikk, amit levélben kaptam Révész Évától, aki ősei közülünk kerültek ki.

A férfi ágon kerestem a Kán nemzetség után, lassan eljutottam oda, hogy Kán Ete fia, aki Ond fia. Itt leragadtam. Nehezen találtam meg, hogy Ond Kurszán főfejedelem fia, aki ügyek fia, Álmos testvére-. Így nagybátyja Árpádnak.  Leírások szerint Árpád volt a hadsereg vezére, Kurszán a főfejedelem. Kurszán 904 körül halt meg.

Tehát a két ág Ügyeknél találkozik.

"Kutatásaim" során nem kerestem kapcsolatot az Árpádházzal, összes oda kapcsolódó adatot készen kaptam. Ezt fontosnak tartom, mielőtt valakinek megfordulna a fejében, hogy ez irányba manipuláltam volna az adatokat.

Az eredménynek örülök, természetesen a vérszerinti kapcsolatok nem az én érdemem.  Amire büszke vagyok, hogy megtaláltam az őseim egy részét.

Vannak családfák, amelyek a mieinkhez kapcsolódnak Ezeket kisajátítva, megtaláltam az összes ősömet?

Egy mosolyt megér!

 

Azok a feleségek, akiktől a ma élő rokonok többsége valamit örökölhetett:

Bendegúz, Mundzuk

Atilla 394-463                                                                    Felesége:    Kriemhilda

Csaba / Irmek/                                                                       Korozméniából vett feleséget,

Ed

                                               Ügyek                        Felesége:   Emese,  Őnedbelia (Eunedubélia) vezér lánya

Álmos          fejedelem:  819-895  ,      Kurszán kende, Egyik felesége: Turia  ? /főfejedelem, ?-904/ fia: Ond vezér, fia Ete, fia Kán

Árpád                       nagyfejedelem:   850-907  Abacil ,  majd Verecke kabar fejedelem leánya,  Eperjes, Regehű,

Zolta, Solt   +994              fejedelm:  907-94..              Felesége : Ménmarót lánya, Hantár

Taksony, Taks   931-972,  fejedelem:  949-972  ,

Mihály, /”Tar” Kopasz Zerind       997 előtt felesége: bolgár hercegnő :    Adleta

                     Vazul        976-1037           /Felesége : Tátony nembéli leány /,

                     Koppány, Szár László!/az újabb vélemények szerint ! és nem Vazul  utódai / Premislava orosz hercegnő kb.978-1017

I. Béla 1020-1063,    király:  1060-1063                Felesége :Richeza lenygel hercegnő

I.Géza 1040-1077,    király:  1074-1077                Felesége :    1.Loozi Zsófia     2. Bizánci Synnadené

Álmos+1129             horváth király,                     Felesége :  Predszláva orosz hercegnő

II. Béla 1108-1141,    király: 1131-1141               Felesége :  Szerbiai Ilona

II. Géza   1130-1162 ,     király 1141-1162           Felesége :  Kijevi Eufrozina

III. Béla         1148-1196,   király: 1172-1198       Felesége : Chatillon Anna,  Capet Margit   VII. Lajos lánya  Mária

II. András 1177-1235,  király :205-1235            Felesége :1. Andech-Meran-i Gertrud, 2. Courtenay Jolanta      konstantinápolyi hercegnő,  3. Este-i Beatrix, anconai őrgróf lánya

IV. Béla 120-1270,   király  1235-1270                 Felesége : Laszkarisz Mária  bizánci herceglá